משאבי ארוחת קיץ

יום רביעי, ה-2 ביוני, יהיה איסוף הארוחה האחרון שלנו לשנת הלימודים. ישנם מספר משאבים זמינים עבור משפחות הזקוקות לארוחות במהלך הקיץ. אנו נמשיך לעדכן את המשאבים שלהלן כפי שהם מוכרזים.

משאבים