מדיניות מאזן שלילי

נהלי המחלקה לשירותי תזונה למעקב אחר חשבונות ארוחות תלמידים עומדים בהנחיות משרד החקלאות האמריקאי בנוגע לגביית חובות בגין חשבונות ארוחות וכן הימנעות מחובות בחשבונות ארוחות. חשבון הארוחות פועל בדומה לחשבון חיוב בנקאי. הכסף מופקד בחשבון ולאחר מכן, כאשר הרכישות מתבצעות על ידי התלמיד, הכסף נמשך מהחשבון. אין להשתמש בחשבון כחשבון כרטיס אשראי, כאשר הרכישות מצטברות לתשלום במועד מאוחר יותר.

מדיניות מאזן שלילי