מדיניות מאזן שלילי

נהלי מחלקת שירותי התזונה לניטור חשבונות ארוחת צהריים של סטודנטים תואמים להנחיית משרד החקלאות האמריקאי לגביית חובות לחשבונות ארוחת צהריים, כמו גם הימנעות מחובות בחשבונות ארוחת צהריים. חשבון ארוחת הצהריים פועל בדומה לחשבון חיוב בנקאי. הכסף מופקד בחשבון ולאחר מכן כמו רכישות נעשות על ידי התלמיד, הכסף נמשך מהחשבון. אין להשתמש בחשבון כחשבון כרטיס אשראי, כאשר הרכישות מצטברות לתשלום במועד מאוחר יותר.

מדיניות מאזן שלילי