ספורט Rec

אנו מעודדים אורח חיים פעיל החל מגיל צעיר על ידי הצעת תוכניות וכיתות רבות ושונות לילדים בגילאי 2-18.

בחר מתוך מגוון פעילויות אישיות וקבוצתיות המפורטות להלן

תמונה קבוצתית של כדורגל בנות