המועצה המייעצת (SEAC)

מה עושה המועצה המייעצת לחינוך מיוחד (SEAC) ?

  • מייצג את האינטרסים של לומדי מחוז עם מוגבלות מלידה ועד גיל 21.
  • מייעץ למחלקה לחינוך מיוחד בנושא מעורבות הורים, סוגיות אקטואליות, פיתוח תוכניות וסדרי עדיפויות של המחלקות.
  • משמש כתומך בתוכניות חינוך מיוחד איכותיות.
  • מקדם תקשורת בין משפחה, בית ספר וקהילה.
  • משמש כיועץ למחלקה לשירותי תמיכה לסטודנטים בנושאי תוכניות המשפיעות על אספקת שירותי החינוך המיוחד.
  • נפגשים פעמיים במהלך שנת הלימודים.